Agenda items

Staatsbosbeheer in Kootwijk, Hoofdzendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1 7348 BG Radio Kootwijk

Kringlopen in de praktijk

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van het programma Circulair Terreinbeheer op 17 september: Kringlopen in de praktijk.

Lees meer
Provinciehuis, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch

Bijeenkomst: minder C02-uitstoot, meer bomen, betere bodem

Denkt u weleens na over vrijwillige CO2-compensatie voor uw organisatie? Grote kans dat u dan denkt aan het aanplanten van bomen in ver weg gelegen landen.
Wist u dat CO2-compensatie ook mogelijk is bij u om de hoek? En dat u op deze manier bij kan dragen aan een mooier landschap, meer biodiversiteit en een gezondere leefomgeving bij u in de buurt?

Lees meer
:Landgoed De Horst, De Horst 1, 3971 KR Driebergen-Rijsenburg

CO2 vastleggen in de bodem

Donderdag 26 september 2019 van 14.00-16.00 uur op Landgoed De Horst,
De Horst 1, Driebergen, vindt de bijeenkomst plaats 'CO2 vastleggen in de bodem'.

Lees meer
Proeftuin Vredepeel, Vredeweg 1-C, 5816 AJ Vredepeel, Limburg

Startbijeenkomst Slimme onkruidbestrijding

Kick-offsessie tussen hightech en telers voor slimme onkruidbestrijding in de land- en tuinbouw.

Lees meer

Dutch Agri Food Week

Mag ons voedsel geen langere reis afleggen dan 500 kilometer? Wordt vlees een zeldzaamheid op het menu om het duurzaamheidsvraagstuk op te lossen? Eten we in de toekomst alleen nog maar groenten en fruit uit een vertical farm ‘om de hoek’? De roep om duurzaam voedsel wordt steeds sterker en de noodzaak om te innoveren in de agri-, food- en tuinbouwsector is groot: de sector loopt in Nederland al voorop op het gebied van verduurzaming, verandering en flexibiliteit. Tijdens de vijfde editie van Dutch Agri Food Week laten we dat zien!

Lees meer
Zundert

Cursus Bodembiologie

08:30 - 12:30

Lees meer
Overal in Nederland

Dag van de Duurzaamheid

10 oktober is uitgeroepen tot de Dag van de Duurzaamheid voor het onderwijs.

De coöperatie Leren voor Morgen coördineert op 10/10 duurzame onderwijsactiviteiten door het hele land, zoals de Voorleesactie, Duurzame Docent 2019 en Spark the Movement. De Sustainable Development Goals staan centraal.
Doe mee aan een activiteit op jouw school of organiseer er zelf een!

Lees meer
Eeterij d’n Oven, Verbindingsweg 1 in het dorp Zeeland (Noord-Brabant).

Bijeenkomst: Pionieren in AgroProeftuin de Peel

Geïnteresseerd in vernieuwing en verduurzaming van de agrifood-sector? Heeft u zelf een idee in het kader van kringlooplandbouw, waarmee u morgen aan de slag wilt en waarvoor u steun en partners zoekt? Kom dan naar Pionieren in de AgroProeftuin op 11 oktober 2019, 14.00-18.00 uur. Locatie: Eeterij d’n Oven, Verbindingsweg 1 in het dorp Zeeland (NB).

Lees meer
Proeflocatie Open Teelten Vredepeel, Vredeweg 1C, 5816 AJ Vredepeel

Inspiratiebijeenkomst OP GOEIE GROND

Naar aanleiding van het uitvoerige onderzoek naar bodemverbetering: ‘bodem als basis’, organiseert de gemeente Sint Anthonis 17 oktober een inspiratiebijeenkomst OP GOEIE GROND. De bijeenkomst start om 14.00 uur op de proeflocatie Open Teelten Vredepeel, Vredeweg 1C, 5816 AJ Vredepeel.

Lees meer
Hooilanden Hoeve, Slagsteeg 20, 6721 NR Bennekom

Symposium bodemkwaliteit: wat is er mogelijk in de landbouw?

Een gezonde bodem is van groot belang voor agrariërs, beleidsmakers en beheerders om het beheer, beleid en gebruiksmogelijkheden te verbeteren. Er wordt veel gevraagd van landbouwbodems en de verwachtingen zijn hooggespannen voor het halen van een aantal doelen, zoals het stimuleren van bodemleven, koolstofvastlegging, en het verbeteren van de waterkwaliteit. Zijn al deze doelen wel realistisch en op welke manier kunnen wij ze bereiken, of zijn de verwachtingen te hoog gespannen?
In dit symposium willen we spreken over verschillende doelen in het bodembeheer en willen we praten over wat belangrijk is en hoe we de doelen kunnen bereiken. Dat doen we aan de hand van 3 verschillende onderwerpen, wat is bodemgezondheid, is het verhogen van het organische stofgehalte haalbaar en draagt het dan bij aan de doelen die wij stellen, en op welke manier kunnen we met bodembeheer de waterkwaliteit verbeteren?

Lees meer