Agenda items

Dutch Design Week, Ketelhuisplein, Strijp-S, Eindhoven

Dutch Design Week: Frietje Precies

Friet eten en tegelijk de bodem verbeteren? Dat kan! Bij Frietje Precies tijdens de Dutch Design Week op dinsdag 22 oktober van 11.00 tot 15.00 uur.

Lees meer
Hooilanden Hoeve, Slagsteeg 20, 6721 NR Bennekom

Symposium bodemkwaliteit: wat is er mogelijk in de landbouw?

Een gezonde bodem is belangrijk. Voor mens en natuur, maar ook de mensen die dagelijks werken met en voor de bodem. Denk aan agrariërs, terreinbeheerders, maar ook beleidsmakers.

Er wordt veel gevraagd van landbouwgrond. En is het aantal gestelde doelen hoog: zoals het stimuleren van bodemleven, koolstofvastlegging, en het verbeteren van de waterkwaliteit.
In dit symposium bespreken we bodembeheer in de breedste zin van het woord. Wat is werkelijk belangrijk en hoe kunnen we de gestelde doelen bereiken?
Dat doen we aan de hand van verschillende vraagstukken:
- Wat is bodemgezondheid?
- Is het verhogen van het organische stofgehalte haalbaar?
- Draagt het dan bij aan de gestelde doelen?
- En op welke manier kunnen we met bodembeheer de waterkwaliteit verbeteren?

Lees meer
Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik

Congres Natuurinclusieve landbouw

Tweedaags congres over natuurinclusieve landbouw.
Congres secretariaat (Bea Smink): 030 298 11 67 | 06 22 37 44 03 | info@sminkenco.nl.

Lees meer
Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Reserveer deze middag alvast in uw agenda.

Lees meer
Provinciehuis, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch (zaal Bois le Duc)

Congres Klimaatoplossingen

Op dinsdag 3 december vindt in het provinciehuis van Noord-Brabant de eerste editie plaats van het Grote Klimaatoplossingen Congres. Doel: het congres moet actiepunten opleveren voor tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek. Wellicht de grootste uitdaging waar we voor staan.

Lees meer
Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist

Symposium Bodem Breed


Reserveer alvast 9 april 2020 in uw agenda! Onderwerpen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire cconomie, duurzaam bodembeheer van landbouwgronden

Lees meer