Proeflocatie Open Teelten Vredepeel, Vredeweg 1C, 5816 AJ Vredepeel

Inspiratiebijeenkomst OP GOEIE GROND

De gemeente Sint Anthonis organiseert 17 oktober een inspiratiebijeenkomst OP GOEIE GROND.

Het onderzoeksproject ‘bodem als basis’, waarin uitvoerig onderzoek wordt gedaan naar bodemverbetering, vormt de basis voor deze inspiratiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst komen het verleden, heden en de toekomst van de bodem aan bod. Verder wordt ingegaan op de ‘living labs’ als onderdeel van het Deltaplan biodiversiteit.

Insteek van de middag is het uitwisselen van kennis en ervaring en natuurlijk, elkaar inspireren!

Programma

  • 14.00: Ontvangst
  • 14. 30: Opening door wethouder Bellemakers
  • 14.45: ‘Verleden, heden en toekomst van de bodem’ door Marc Kroonen (bedrijfsleider WUR proefstation de Peel)
  • 15.15: ‘Bodem als basis’ door prof. Dr. David Kleijn (onderzoeksleider en leerstoelhouder plantenecologie en natuurbeheer)
  • 15.45: Een deelnemende agrariër aan het woord
  • 16.15: Afsluiting
  • 16.30: Audiovisuele presentatie, stands van o.a. IVN, ZLTO e.d. en een bezoek aan de proeftuin
  • 17.30 – 18.30: Netwerkborrel

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis. In verband met het beperkte aantal plaatsen willen we u vragen om u aan te melden vóór 21 september 2019 via aanmelden@sintanthonis.nl.

Locatie

Proeflocatie Open Teelten Vredepeel
Vredeweg 1C, 5816 AJ, Vredepeel

Onderzoek

Onderzoeksproject ‘bodem als basis’ is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit en Research, 3 waterschappen, gemeenten Gilze Rijen en Sint Anthonis en de provincie Noord-Brabant, Het project start in oktober 2019 en duurt tot oktober 2022.