Vergader- en Congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Kennisdag Beter Bodembeheer

Op de Kennisdag Beter Bodembeheer worden de inzichten van de eerste 3 onderzoeksjaren van het programma Beter Bodembeheer (2017-2020) alvast gepresenteerd.

Programma

Op het programma staan diverse workshops rondom de volgende onderwerpen:

  • Maatregelen tegen bodemziektes (in relatie tot beschikbaarheid gewasbeschermingsmiddelen)
  • Meten van bodemkwaliteit (nationaal bodemprogramma)
  • Bodemkwaliteitsplan
  • Koolstofopslag en organische stofbeheer
  • Klimaatadaptie
  • Biodiversiteit en gewasdiversiteit
  • Economische effecten van bodemmaatregelen
  • Groenbemesters en het verbeteren van bodemkwaliteit
  • Naar een vraaggestuurde mestmarkt

Ook vindt er een interactieve brainstorm plaats over de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de praktijk en voor het beleid. En wat is er nog nodig aan onderzoek?

Aanmelden

Ben je een adviseur, akkerbouwer of op een andere manier werkzaam in de plantaardige productiesector? Dan ben je van harte welkom. Deelname is gratis, maar er is maar een beperkt aantal plaatsen. Meld je dus snel aan via beterbodembeheer.nl!

Wanneer: 16 januari 2020, van 10.00 – 16.30 uur
Waar: Congrescentrum De Schakel, Nijkerk