Staatsbosbeheer in Kootwijk, Hoofdzendgebouw Radio Kootwijk, Radioweg 1 7348 BG Radio Kootwijk

Kringlopen in de praktijk

U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van het programma Circulair Terreinbeheer op 17 september: Kringlopen in de praktijk.

Wat gaan we doen?

We starten de dag met het bespreken van ervaringen uit het veld. Praktijkkennis uit de pilots wordt vergeleken aan landelijke ontwikkelingen, zoals de visie Landbouw, natuur en voedsel, Kringlooplandbouw, Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en de Transitieagenda Biomassa en Voedsel.

Daarna is er een aantal praktijkgerichte werksessies, die draaien om het uitwisselen van kennis en ervaring tussen praktijk, kennis en beleid.

Onderwerpen: Kringlooplandbouw, Routekaart Nationale Biomassa, de huidige ontwikkelingen rond beleid, de laatste inzichten vanuit de pilots en hun keten, waaronder Business Unit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K), Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar (OMAB), Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA), Agro Proeftuin de Peel, Van Berm tot Bladzijde.
Uiteraard kunt u het natuurgebied rond Radio Kootwijk en de complexen van het voormalig radiozendstation bekijken onder begeleiding van boswachters van Staatsbosbeheer.

Programma

  • 9.30 – 9.50: Inloop & koffie/thee
  • 9.50 – 10.10: Welkom door de dagvoorzitter en gastheer Staatsbosbeheer
  • 10.10 – 10.30: Pilots over de landelijke ontwikkelingen
  • 10.30 – 12.00: 1e ronde praktijkgerichte werksessies & rondleidingen
  • 12.00 – 13.00: Netwerklunch (vegetarisch)
  • 13.00 – 14.30: 2e ronde praktijkgerichte werksessies & rondleidingen
  • 14.30 – 14.45: Korte pauze en wissel
  • 14.45 – 16.15: 3e ronde praktijkgerichte werksessies & rondleidingen
  • 16.15 – 16.45: Discussie Ambassadeurs & Ministeries van I&W en LNV
  • 16.45 – 17.30: Borrel

Aanmelden

Wilt u deelnemen? Meldt u dan snel aan voor deze dag, via info@circulairterreinbeheer.nl. En stuur dit programma gerust door aan andere geïnteresseerden!