Vergader- en Congrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw. Reserveer deze middag alvast in uw agenda.

Voorlopig programma

  • 13.00: Inloop met koffie/thee
  • 13.30: Opening en welkom dagvoorzitter
  • 13.40: Wat betekent overheidsbeleid rond bodem en bemesting voor de akkerbouwer
  • 14.00: Workshops ronde 1
  • 15.00: Pauze
  • 15.30: Workshops ronde 2
  • 16.30: Afsluiting met borrel

Toegang & aanmelden

Toegang is gratis voor akkerbouwers. Studenten betalen € 17,50 en andere geïnteresseerden € 50. U kunt zich inschrijven via bemestingakkerbouw.oanevents.com.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met: