Bodemnetwerk Brabant

Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem. Door het delen van bodemkennis en het aangaan van de dialoog wil het netwerk duurzaam en innovatief grondgebruik stimuleren.

Partners

Bodemnetwerk Brabant bestaat uit vertegenwoordigers van het waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Hoge Agrarische School (HAS), Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). 

Interesse om mee te denken? Mail dan naar vitalebodem@brabant.nl

 

Wat doet het bodemnetwerk?

Bodemnetwerk verzamelt Brabantse projecten, praktijkkennis en evenementen op het gebied van bodem en duurzaam gebruik daarvan. Al deze informatie staat op dit online platform. Ook organiseert het netwerk het Bodemcafé, lezingen, bijeenkomsten en netwerkborrels.
Het netwerk, platform en de activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die op een duurzame manier met de bodem om wil gaan. Daarnaast ondersteunt het bodemnetwerk studiegroepen en individuele initiatieven. Mail hiervoor naar vitalebodem@brabant.nl
.

 

Bodemcafé

In het Bodemcafé staat steeds één onderwerp centraal. Daarover gaan we met een deskundige en elkaar in gesprek. Zo leren we van elkaar en kunnen we samenwerkingen aangaan. Uiteraard is het ook gewoon gezellig.

Wil je zelf een Bodemcafé organiseren? Of heb je een idee over de inhoud of locatie? Mail dan naar vitalebodem@brabant.nl.

 

Wat is een vitale bodem?

Een vitale bodem is schoon, vruchtbaar gezond en zit vol leven. Een vitale bodem is bestand tegen veel regen, periodes van droogte en klimaatverandering. De bodem verbetert de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en slaat CO2 op. Daarmee is een vitale bodem een voorwaarde voor de individuele agrarisch ondernemer om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren. Voor de agrarische sector in zijn totaliteit is een vitale bodem nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan. Voor de natuur is een vitale bodem belangrijk omdat die de basis is voor biodiversiteit; verschillende soorten planten en bomen, insecten en andere dieren. Voor de samenleving is een vitale bodem belangrijk vanwege veiligheid en gezondheid.