Bodemcafé droogte & grondwater

De zomers van 2018 en 2019 zijn uitzonderlijk droog en een flink aantal agrarische ondernemers heeft daarvan schade ondervonden. Maar zijn de hoge temperaturen en droge periodes niet eerder een regel (aan het worden), dan een uitzondering?

Doe mee

Het Bodemnetwerk Brabant organiseert dit najaar een bodemcafé rondom dit thema en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Een aantal sprekers vertelt hoe zij effectief met deze omstandigheden omgaan en op die manier het rendement van het bedrijf veilig kunnen stellen. Heeft u zelf oplossingen gevonden of een effectieve werkwijze ter voorbereiding, preventie en omgang tijdens perioden van droogte? Wilt u deze input delen en/of inbrengen tijdens het Bodemcafé? Neem dan contact op via vitalebodem@brabant.nl.

Insteek

Datum en locatie van het Bodemcafé worden nog nader bekendgemaakt. Insteek: de gevolgen van klimaatverandering en de vraag of ons huidige bodem-watersysteem nog wel volstaat. Bij de traditionele aanpak houden we door piekbuien en lange perioden van droogte toenemende economische schade. Wat kan een vitale bodem hierin betekenen?