Eersel wil duurzame pachtgronden

Het college van Eersel wil vanaf 2020 duurzamer gebruik van pachtgronden in Eersel verplicht stellen. Dan zouden agrariërs actief de biodiversiteit en bodemkwaliteit van deze akkers moeten verbeteren. Dinsdag 26 november tijdens de raadsvergadering besluiten de raadsleden of zij akkoord gaan met het nieuwe pachtbeleid.

 

In 2017 werd al in het Grondbeleid opgenomen dat – behalve de prijs ook duurzaam beheer door pachters – meegewogen zou worden. Wat dat duurzame beheer precies inhield, heeft de gemeente nu bepaald.

  • Zo zijn agrariërs verplicht om rond hun gepachte akkers een kruiden- en bloemenrand aan te leggen. Deze akkerranden zorgen voor een betere biodiversiteit en een mooier landschap.
  • Verder moet het vanggewas op mechanische wijze onderwerkt worden in de bodem. Zonder deze planten vooraf door te spuiten. Op die manier wordt het gebruik van het omstreden onkruidverdelger glyfosaat teruggedrongen en wordt het bodemleven minder geschaad.
  • Bij pachters die deze duurzaamheidsmaatregelen niet of goed genoeg uitvoeren, wordt het contract niet verlengd. Ook mogen zij niet meer deelnemen aan de eerstvolgende uitgifte van pachtgronden.
  • In plaats van een 3 jaarlijkse pachtovereenkomsten met dezelfde boer, wil Eersel de pachtgronden voor 6 jaar gunnen. Dan door middel van 2 opeenvolgende driejaarscontracten.