Gezonde bodem: sneller herstel bij droogte

Planten die in een gezonde bodem groeien, herstellen sneller bij extreme klimaatomstandigheden zoals hitte en droogte. Terwijl een ongunstige bodem juist de schade vergroot. Dit blijkt uit onderzoek door Wageningen University & Research.

Groene planten

Tussen 1982 en 2008 is zijn maandelijks gegevens verzameld over de groenheid van planten in heel Europa, Er werd onderzocht in hoeverre planten reageren op extreme droogte en hitte. Hierbij werden onder andere satellietbeelden ingezet om het groen van de planten duidelijk zichtbaar te maken. Bij extreem heet of droog weer wordt een plant minder groen. Dit komt omdat de plant minder productief is en is beschadigd door de droogte.

Grondwater

Een ongezonde bodem kan het effect van extreme hitte en droogte op de groenheid van planten versterken en het herstel vertragen. Planten op een gezonde bodem zijn sterker doordat er sprake is van kleideeltjes, organisch materiaal en een goede bodemstructuur. Hierdoor wordt het grondwater beter vastgehouden.

Klimaatbeleid

In de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met extreme droogte en hitte. Hierdoor kunnen productieve ecosystemen uit balans raken. Met als gevolg dat planten minder goed in staat zijn om CO2 op te slaan. Een heel goede reden dus om een gezonde bodemgesteldheid als speerpunt op te nemen in het toekomstige klimaatbeleid.

Meer informatie

Lees ook het artikel ‘De bodem kan schade door droogte beperken, of juist versterken’ op naturetoday.com.