Herstel van biodiversiteit en bodem

Rik Grashoff, gedeputeerde Natuur, Water, Milieu van de provincie Noord-Brabant staat voor de zware taak om de biodiversiteit in Brabant te verbeteren. De lijst met bedreigde soorten is nog te lang, maar Grashoff is hoopvol. ‘Natuurherstel en verbetering van biodiversiteit is zeker mogelijk. Maar we moeten wel echt aan de slag. Want het is hard nodig voor onze gezondheid, de gezondheid van de natuur en de landbouw.’

 

Het Brabantse Natuurnetwerk groeit en in delen ervan zijn successen geboekt met de verbetering van de kwaliteit van de natuur. Bijvoorbeeld met een aantal Brabantse beken waarvan de meandering is hersteld. Dat heeft al een versterking van de biodiversiteit en een mooi landschap opgeleverd.

Waterhuishouding verbeteren

Volgens Grashoff zijn er 2 belangrijke zaken die aangepakt moeten worden om de biodiversiteit te verbeteren. De 1e is de stikstofneerslag. En de 2e is de waterhuishouding. Daarbij noemt Grashoff ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen als een bedreiging voor de gezondheid, zowel die van onszelf maar ook van de landbouw en de natuur. De pesticiden komen via het grondwater op den duur in ons drinkwater terecht.

‘Op de zandgronden heeft de biodiversiteit zwaar te lijden onder verdroging en te hoge stikstofneerslag. We gaan de verdroging bestrijden samen met waterschappen en andere partijen.’ Verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemvitaliteit in de natuur en in de landbouw spelen daarbij een hoofdrol.

Conditie bosbodems

Een voorbeeld daarvan is de slechte conditie van de Brabantse naaldbossen. De bodem onder naaldbomen verzuurt en deze bomen houden slecht water vast. Daarom komt Grashoff binnenkort met een nieuwe beleidsnota die de biodiversiteit en kwaliteit van de Brabantse bossen gaat verbeteren. Onderdeel van dat beleid is verbetering van de bosbodem door aanplant van andere soorten bomen en planten. ‘Het bos wordt rijker, gaat sneller groeien en kan meer CO2, stikstof én water vasthouden in de bodem.’

 

Bron: brabant.nl