Inhuldiging Dr. Judith van de Mortel (HAS) in teken van vitale en duurzame bodem

Dr. Judith van de Mortel heeft op 9 mei bij haar intrede als lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’ bij HAS Hogeschool een bijzondere toespraak gehouden. Alle aanwezigen gingen met een denkbeeldige tijdmachine naar het jaar 2030.

 

Judith gebruikte een schilderij van Bruce Ball en Tom Henry uit 2018 om haar verhaal te versterken. Hierop is een bodemprofiel te zien dat geleidelijk wordt uitgeput door verlies van voedingsstoffen en opgeslagen water en het dunner worden van de bovengrond, als gevolg van landbouwactiviteiten en klimaatverandering.

2030

In Judiths toekomstvisie worden de agrarische bodems in Nederland in 2030 duurzaam beheerd. “Dan werkt de agrarische ondernemer standaard met drones en robots. Er worden verschillende aanpakken gecombineerd zoals mengteelten, gewasresten, compost, bodembedekking en groenbemester. En ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sterk afgenomen.”

Toekomstig beleid

Daarnaast zal het beleid veranderen. Judith: “Het pacht- en mestbeleid wordt aangepast en duurzaam bodembeheer wordt de spil van deze beleidsplannen. Verbeterde biodiversiteit van het boerenland, minder milieubelasting en jonge agrariërs die worden opgeleid met de juiste kennis op het gebied van duurzaam bodembeheer.” Het lectoraat van HAS Hogeschool wil aan al deze ontwikkelingen bijdragen.

Innoveren

Maar volgens Judith is ook in 2030 het werk nog niet klaar. “We hebben richting 2050 nog veel te doen. Agrarische ondernemers moeten hun kennis blijven delen en niet bang zijn om te innoveren. Laten we vooral doorgaan met waar we nu aan werken en de bodem lang laten leven.”

Meer informatie

Het lectoraat ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’ is 1 juli 2018 gestart en wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant, Waterschap Limburg en LLTB.
Lees het volledige artikel over de inhuldiging van Judith van de Mortel op HAS.nl.