Nieuw: Handboek Groenbemesters

Voor telers, adviseurs, studenten en docenten is er nu een praktisch handboek over groenbemesters. Het is gebaseerd op de brochure “Groenbemesters. Van Teelttechniek tot ziekten en plagen.” uit 2003.

Toen speelden vooral bemesting en aaltjes een grote rol. In de nieuwe versie gaat het met name om biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stoffen en de Europese regelgeving. De titel groenbemester dekt dan ook niet helemaal de lading. ‘Groenbedekker’, een term die vooral in Vlaanderen wordt gebruikt, zou beter zijn. Groenbemesters doen immers veel meer dan bemesten alleen. Ze leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem.

Inhoud handboek

Voor dit handboek zijn de belangrijkste bekende feiten verzameld. In 4 hoofdstukken worden 21 groenbemesters besproken. Daarnaast zijn er hoofdstukken over mengsels, soortkeuze, teeltaspecten, N-vanggewassen, bewerken en regelgeving.

Digitaal en gedrukt

Het handboek is digitaal gratis beschikbaar. Via handboekgroenbemesters.nl kunt u alle hoofdstukken als losse pdf’s downloaden.
Naast de digitale versie is dit naslagwerk ook te verkrijgen in boekvorm. U kunt het boek bestellen via agrio.nl/groenbemestershandboek. De kosten bedragen dan € 12,50 (incl. BTW) voor abonnees en € 24,95 als u geen abonnee bent.