Planbureau: landbouwgif bedreigt bodemgezondheid

Gewasbeschermingsmiddelen, zoals onder andere landbouwgif, hebben naast positieve effecten voor de voedselproductie ook negatieve gevolgen. Met name voor de bodem. Dat blijkt uit het rapport van Planbureau van de Leefomgeving (PBL) dat vrijdag 21 juni bekend werd gemaakt.

Het PBL onderzocht ook het beleid van de overheid om de land- en tuinbouw groener te maken. In 2023 wil Nederland namelijk voldoen aan de internationale eisen voor milieu en water, voedselveiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Om dat doel te halen is er nog even werk aan de winkel.

Bodemleven

In agrarische gebieden worden op dit moment veel plant- en diersoorten ernstig bedreigd. Onder andere doordat er teveel Bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen, sloten, rivieren en meren terechtkomen.

Landbouwgif kan zich ophopen in de bodem of verwaaien, en komt terecht in de grond­ en het oppervlaktewater. Maar ook door werkzaamheden op het boerenerf, zoals het schoonmaken van de spuitmachine of het pootmateriaal, kunnen schadelijke stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen. Zo kunnen gewasbeschermingsmiddelen nadelige gevolgen hebben op het waterleven, de insecten en het bodemleven.

Als gevolg daarvan gaat het aantal verschillende dier- en plantsoorten achteruit. En hierdoor worden natuurlijke processen zoals bestuiving, natuurlijke insectenbestrijding en bodemvruchtbaarheid bedreigd.

Om dit te voorkomen moeten land- en tuinbouwers veel meer werken met alternatieve methoden om hun gewassen te beschermen en meer kruidenrijke akkerranden aanleggen.

Meer informatie