Regionale CO2-compensatie

De provincie Noord-Brabant wil regionale CO2-compensatie stimuleren door meer bomen en bossen aan te planten in Brabant.

Bomen absorberen immers CO2 en zuiveren de lucht. Daarnaast versterken bossen de flora en fauna, helpen tegen verdroging, verfraaien het landschap en kunnen ingezet worden als recreatie, bosbouw en voedselbos.

Bijeenkomst

Op 26 september organiseert de provincie een bijeenkomst om samen met Brabantse bedrijven na te denken over hoe we onze CO2-uitstoot kunnen compenseren. En wel zo, dat het de directe omgeving ten goede komt.

Sprekers zijn onder andere Jos Reinhoudt (MVO Nederland), Ruben Veefkind (Greenchoice) en Chris Koopmans (Louis Bolk Instituut). Zij zullen – in aanloop naar deze bijeenkomst – op deze website aan het woord komen.

Beleid

Volgens het Bestuursakkoord 2019-2023 moet in 2030 in Brabant de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 gehalveerd zijn. Om dit ook echt waar te maken, moet het bosgebied in Brabant dan uitgebreid zijn met ongeveer 13.000 hectare.