Subsidie voor duurzaam bodembeheer

Wilt u de kwaliteit van uw landbouwgrond verbeteren? U kunt hiervoor nu subsidie aanvragen.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor boeren die

  • Maatregelen nemen om minimaal 100 hectare landbouwgrond te verbeteren
  • Kennis over het verbeteren van de grond actief delen en deze kennis vrij beschikbaar stellen aan anderen

Voorwaarden

  •  De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de kosten
  • Per subsidieaanvraag kunt u ten hoogste € 200.000, – aanvragen

Aanvragen

Via het aanvraagformulier

Waarom deze subsidie?

  • Een gezonde bodem is minder gevoelig voor wateroverlast en verdroging
  • Gewassen hebben minder last van ziektes en plagen
  • Mest spoelt minder snel weg naar het grond- en oppervlaktewater. Dit is hierdoor ook beter beschikbaar voor de planten
  • Een rijk bodemleven maakt het mogelijk dat allerlei dieren, zoals weidevogels, voedsel kunnen vinden
  • Een gezonde bodem draagt bij aan de klimaatdoelstellingen doordat de bodem CO2 vastlegt