Subsidies wijstgronden

Wijst is een bijzonder natuurverschijnsel; wijstgronden zijn echter lastig te bewerken voor landbouw. Tot 2022 kan subsidie aangevraagd worden om deze gronden in te zetten voor wijstherstel.

Wat is wijst

Wijst is ijzerrijk grondwater dat langs diepe breuken in de aardkorst naar de oppervlakte gestuwd wordt. Het is een zeer zeldzaam verschijnsel en komt onder andere voor bij de Peellandbreuk in Oost-Brabant.

Hier zijn door de breuk stukken land omhoog gekomen. Deze hooggelegen gebieden zijn drassig doordat ze uit grof zand en grind bestaan, waar het water makkelijk doorheen sijpelt. De laaggelegen gebieden bestaan juist uit fijn zand wat bijna geen water doorlaat.
Als het water vanaf de hoge kant naar beneden sijpelt en daar de breuk tegenkomt, kan het geen kant meer op en beweegt het zich naar de oppervlakte. Dit wordt kwelwater genoemd. Déze ijzerrijke vorm van kwel heet wijst. De hooggelegen, drassige gebieden waar dit ijzerrijke kwelwater omhoog komt, worden wijstgronden genoemd. De grond is te herkennen aan de oranje kleur. Dat is roest, ontstaan doordat het ijzer aan de oppervlakte oxideert onder invloed van zuurstof.

In de onderstaande animatie worden de verschijnselen ‘wijst’ en ‘wijstgronden’ nog eens duidelijk uitgelegd. De video is ondertiteld en bevat gesproken tekst.

Subsidie wijstherstel

Wilt u grond aankopen of juist een (erf)pachtovereenkomst beëindigen met als doel wijstgrond te herstellen en/of te behouden, in combinatie met natuurontwikkeling? Dan is het mogelijk hiervoor de subsidie Wijstherstel aan te vragen.

Subsidie: Zicht op wijst

Projecten die het bijzondere breukenstelsel van de Peelrandbreuk en wijst zichtbaar maken, komen in aanmerking voor de subsidie Zicht op wijst.

Meer informatie

Meer informatie over wijst en wijstgronden en de subsidies, is te vinden in het dossier Wijst op brabant.nl.