Voorbeelden

filter
filter
  • Thema

  • Onderwerp

Sorghumgraan biedt kansen

Sorghum is een tropische graansoort die nog vrij onbekend is in Nederland. Het gewas kent echter veel toepassingen voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw. Bovendien is het duurzaam én verbetert het de kwaliteit van de bodem. Om een realistisch verdienmodel te kunnen maken, zijn akkerbouwer Aart Maris in Heijningen en Martijn Stevens van Seedscope Insight een grootschalige proef met sorghum gestart.

Kringlooplandbouw voor eigenwijze boeren

Veel Brabantse boeren kennen Toon Jansen (65). Hij was jarenlang docent aan de landbouwschool (MAS) in Boxtel. Tegenwoordig trekt hij met inspirerende lezingen over ‘kringlooplandbouw’ door de provincie. Toon neemt geen blad voor de mond. Dat Brabant vooral landbouw bedrijft voor wereldwijde export vindt hij ‘van de zotte’. “Teveel productie op te weinig hectares. De balans die zo typisch is voor de natuur, is volledig verdwenen."

Koolstofboeren

In het project ‘Koolstofboeren’ onderzoeken en testen 3 studiegroepen maatregelen om koolstof in de bodem vast te leggen. Een bodem met veel organische stof, zoals koolstof, is beter bestand tegen droogte, hevige regenbuien en ander extreem weer.

‘Gewoon proberen en goed kijken’

Teler Eric Tilborghs uit Rijsbergen gebruikt diverse technieken in de volle grond om mineralen en middelen die de gewassen beschermen efficiënter te benutten.

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze verwerft gronden en ontwikkelt deze op een duurzame manier. Deelnemende partijen in de coöperatie zijn boeren, burgers en ondernemers.

Grondig Boeren met Maïs

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten is goed bodembeheer belangrijk. Het project ‘Grondig Boeren met Maïs’ is opgezet voor een winstgevende maïsteelt zonder dat de omgeving hier last van heeft.

Leve(n)de Bodem

Het project Leve(n)de Bodem versnelt vernieuwingen en past nieuwe technieken toe die leiden tot een betere bodemkwaliteit. Daarnaast geven deskundigen bodemadvies aan agrarisch ondernemers. Onderzoekers, agrarisch ondernemers en loonwerkers wisselen kennis uit.

Carbon valley

Organische stoffen van onder meer plantenwortels, gewasresten en mestsoorten zijn onmisbaar voor een vitale bodem en duurzame (bedrijfs)kringlopen. Van 2017 tot 2020 verhoogt een aantal Brabantse agrarisch ondernemers het percentage organisch stof in de bodem.

Circulaire landbouw Sint-Tunnis Boxmeer

Agrarisch ondernemers in Sint-Tunnis Boxmeer gaan o.a. mest beter laten werken, bouwplannen vernieuwen en zoveel mogelijk organische stof gebruiken (zoals koolstof). Dit verbetert niet alleen de opbrengst en kwaliteit van de grond maar ook de kwaliteit van het oppervlaktewater in de omgeving.

Brabants Maaisel

Bokashi is een Japanse methode om maaisel om te zetten in een voedingsstof voor de bodem en het bodemleven. Waterschap De Dommel onderzoekt samen met agrarisch ondernemers en loonwerkers waarvoor we deze bodemverbeteraar allemaal kunnen gebruiken.

VICOE

VICOE verzamelt onder meer  maaisel, gft-afval, mest en snoeiafval en verwerkt het tot producten zoals compost, groen gas, stroom, grondstoffen voor bio-plastic of medicijnen. Burgers, industriële bedrijven, agrarisch ondernemers en tuinders maken hier weer gebruik van.

Inspiratieplatform Duurzame Gronduitgifte

‘Duurzame Gronduitgifte’ is een platform van negen Brabantse organisaties met informatie, inspirerende voorbeelden en nieuwe manieren om duurzame gronduitgifte te realiseren. Een agrarisch ondernemer die goed zorgt voor bodem, biodiversiteit, landschap en water maakt meer kans op pachtgrond(en) van deze organisaties.

Bodempaspoort

In het online ZLTO Bodempaspoort sla je gegevens over de bodemkwaliteit van een perceel op. Zo word je als ondernemer bewust van de kwaliteit en het gebruik van de bodem. En het zorgt ervoor dat je maatregelen neemt die de kwaliteit van de bodem ook in de toekomst behouden.

Schoon Water voor Brabant

Ons drinkwater komt uit grond- en oppervlaktewater. In oppervlaktewater leven ook allerlei planten en dieren. Het is dus belangrijk om het water schoon te houden. Dat is het doel van het programma ‘Schoon Water’.

Plantenkwekerij gebruikt minder kunstmest

Plantenkwekerij Kapteijns gebruikt zo min mogelijk kunstmest, want wormen en schimmels doen het werk. De plantenkwekerij zet de Brabantse landbouw internationaal op de kaart, en wint in februari 2019 de Agrofoodpluim.

BodemUp

BodemUp adviseert en begeleidt agrarisch ondernemers zodat ze beter produceren, de kwaliteit van bodem en water verbeteren en minder afhankelijk zijn van het waterschap. Hierbij kijkt de adviseur welke maatregelen het beste passen bij het perceel, de wijze van produceren en bij de doelstellingen van de agrarische ondernemers zelf.

Biologisch boerenbedrijf

Jan Overesch heeft een gemengd biologisch boerenbedrijf. De varkens eten voer van eigen land. De varkens bemesten het land met hun eigen uitwerpselen. Wat je noemt Kringlooplandbouw!

Brabant Bewust

Agrarisch ondernemers zoeken samen naar oplossingen die zorgen voor een betere kwaliteit van het water met behoud van opbrengsten en inkomen.

Sorghumgraan biedt kansen

Sorghum is een tropische graansoort die nog vrij onbekend is in Nederland. Het gewas kent echter veel toepassingen voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw. Bovendien is het duurzaam én verbetert het de kwaliteit van de bodem. Om een realistisch verdienmodel te kunnen maken, zijn akkerbouwer Aart Maris in Heijningen en Martijn Stevens van Seedscope Insight een grootschalige proef met sorghum gestart.

Kringlooplandbouw voor eigenwijze boeren

Veel Brabantse boeren kennen Toon Jansen (65). Hij was jarenlang docent aan de landbouwschool (MAS) in Boxtel. Tegenwoordig trekt hij met inspirerende lezingen over ‘kringlooplandbouw’ door de provincie. Toon neemt geen blad voor de mond. Dat Brabant vooral landbouw bedrijft voor wereldwijde export vindt hij ‘van de zotte’. “Teveel productie op te weinig hectares. De balans die zo typisch is voor de natuur, is volledig verdwenen."

Koolstofboeren

In het project ‘Koolstofboeren’ onderzoeken en testen 3 studiegroepen maatregelen om koolstof in de bodem vast te leggen. Een bodem met veel organische stof, zoals koolstof, is beter bestand tegen droogte, hevige regenbuien en ander extreem weer.

‘Gewoon proberen en goed kijken’

Teler Eric Tilborghs uit Rijsbergen gebruikt diverse technieken in de volle grond om mineralen en middelen die de gewassen beschermen efficiënter te benutten.

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze verwerft gronden en ontwikkelt deze op een duurzame manier. Deelnemende partijen in de coöperatie zijn boeren, burgers en ondernemers.

Grondig Boeren met Maïs

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten is goed bodembeheer belangrijk. Het project ‘Grondig Boeren met Maïs’ is opgezet voor een winstgevende maïsteelt zonder dat de omgeving hier last van heeft.

Leve(n)de Bodem

Het project Leve(n)de Bodem versnelt vernieuwingen en past nieuwe technieken toe die leiden tot een betere bodemkwaliteit. Daarnaast geven deskundigen bodemadvies aan agrarisch ondernemers. Onderzoekers, agrarisch ondernemers en loonwerkers wisselen kennis uit.

Carbon valley

Organische stoffen van onder meer plantenwortels, gewasresten en mestsoorten zijn onmisbaar voor een vitale bodem en duurzame (bedrijfs)kringlopen. Van 2017 tot 2020 verhoogt een aantal Brabantse agrarisch ondernemers het percentage organisch stof in de bodem.

Circulaire landbouw Sint-Tunnis Boxmeer

Agrarisch ondernemers in Sint-Tunnis Boxmeer gaan o.a. mest beter laten werken, bouwplannen vernieuwen en zoveel mogelijk organische stof gebruiken (zoals koolstof). Dit verbetert niet alleen de opbrengst en kwaliteit van de grond maar ook de kwaliteit van het oppervlaktewater in de omgeving.

Brabants Maaisel

Bokashi is een Japanse methode om maaisel om te zetten in een voedingsstof voor de bodem en het bodemleven. Waterschap De Dommel onderzoekt samen met agrarisch ondernemers en loonwerkers waarvoor we deze bodemverbeteraar allemaal kunnen gebruiken.

VICOE

VICOE verzamelt onder meer  maaisel, gft-afval, mest en snoeiafval en verwerkt het tot producten zoals compost, groen gas, stroom, grondstoffen voor bio-plastic of medicijnen. Burgers, industriële bedrijven, agrarisch ondernemers en tuinders maken hier weer gebruik van.

Inspiratieplatform Duurzame Gronduitgifte

‘Duurzame Gronduitgifte’ is een platform van negen Brabantse organisaties met informatie, inspirerende voorbeelden en nieuwe manieren om duurzame gronduitgifte te realiseren. Een agrarisch ondernemer die goed zorgt voor bodem, biodiversiteit, landschap en water maakt meer kans op pachtgrond(en) van deze organisaties.

Bodempaspoort

In het online ZLTO Bodempaspoort sla je gegevens over de bodemkwaliteit van een perceel op. Zo word je als ondernemer bewust van de kwaliteit en het gebruik van de bodem. En het zorgt ervoor dat je maatregelen neemt die de kwaliteit van de bodem ook in de toekomst behouden.

Schoon Water voor Brabant

Ons drinkwater komt uit grond- en oppervlaktewater. In oppervlaktewater leven ook allerlei planten en dieren. Het is dus belangrijk om het water schoon te houden. Dat is het doel van het programma ‘Schoon Water’.

Plantenkwekerij gebruikt minder kunstmest

Plantenkwekerij Kapteijns gebruikt zo min mogelijk kunstmest, want wormen en schimmels doen het werk. De plantenkwekerij zet de Brabantse landbouw internationaal op de kaart, en wint in februari 2019 de Agrofoodpluim.

BodemUp

BodemUp adviseert en begeleidt agrarisch ondernemers zodat ze beter produceren, de kwaliteit van bodem en water verbeteren en minder afhankelijk zijn van het waterschap. Hierbij kijkt de adviseur welke maatregelen het beste passen bij het perceel, de wijze van produceren en bij de doelstellingen van de agrarische ondernemers zelf.

Biologisch boerenbedrijf

Jan Overesch heeft een gemengd biologisch boerenbedrijf. De varkens eten voer van eigen land. De varkens bemesten het land met hun eigen uitwerpselen. Wat je noemt Kringlooplandbouw!

Brabant Bewust

Agrarisch ondernemers zoeken samen naar oplossingen die zorgen voor een betere kwaliteit van het water met behoud van opbrengsten en inkomen.

Sorghumgraan biedt kansen

Sorghum is een tropische graansoort die nog vrij onbekend is in Nederland. Het gewas kent echter veel toepassingen voor zowel de melkveehouderij als de akkerbouw. Bovendien is het duurzaam én verbetert het de kwaliteit van de bodem. Om een realistisch verdienmodel te kunnen maken, zijn akkerbouwer Aart Maris in Heijningen en Martijn Stevens van Seedscope Insight een grootschalige proef met sorghum gestart.

Kringlooplandbouw voor eigenwijze boeren

Veel Brabantse boeren kennen Toon Jansen (65). Hij was jarenlang docent aan de landbouwschool (MAS) in Boxtel. Tegenwoordig trekt hij met inspirerende lezingen over ‘kringlooplandbouw’ door de provincie. Toon neemt geen blad voor de mond. Dat Brabant vooral landbouw bedrijft voor wereldwijde export vindt hij ‘van de zotte’. “Teveel productie op te weinig hectares. De balans die zo typisch is voor de natuur, is volledig verdwenen."

Koolstofboeren

In het project ‘Koolstofboeren’ onderzoeken en testen 3 studiegroepen maatregelen om koolstof in de bodem vast te leggen. Een bodem met veel organische stof, zoals koolstof, is beter bestand tegen droogte, hevige regenbuien en ander extreem weer.

‘Gewoon proberen en goed kijken’

Teler Eric Tilborghs uit Rijsbergen gebruikt diverse technieken in de volle grond om mineralen en middelen die de gewassen beschermen efficiënter te benutten.

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze verwerft gronden en ontwikkelt deze op een duurzame manier. Deelnemende partijen in de coöperatie zijn boeren, burgers en ondernemers.

Grondig Boeren met Maïs

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten is goed bodembeheer belangrijk. Het project ‘Grondig Boeren met Maïs’ is opgezet voor een winstgevende maïsteelt zonder dat de omgeving hier last van heeft.

Leve(n)de Bodem

Het project Leve(n)de Bodem versnelt vernieuwingen en past nieuwe technieken toe die leiden tot een betere bodemkwaliteit. Daarnaast geven deskundigen bodemadvies aan agrarisch ondernemers. Onderzoekers, agrarisch ondernemers en loonwerkers wisselen kennis uit.

Carbon valley

Organische stoffen van onder meer plantenwortels, gewasresten en mestsoorten zijn onmisbaar voor een vitale bodem en duurzame (bedrijfs)kringlopen. Van 2017 tot 2020 verhoogt een aantal Brabantse agrarisch ondernemers het percentage organisch stof in de bodem.

Circulaire landbouw Sint-Tunnis Boxmeer

Agrarisch ondernemers in Sint-Tunnis Boxmeer gaan o.a. mest beter laten werken, bouwplannen vernieuwen en zoveel mogelijk organische stof gebruiken (zoals koolstof). Dit verbetert niet alleen de opbrengst en kwaliteit van de grond maar ook de kwaliteit van het oppervlaktewater in de omgeving.

Brabants Maaisel

Bokashi is een Japanse methode om maaisel om te zetten in een voedingsstof voor de bodem en het bodemleven. Waterschap De Dommel onderzoekt samen met agrarisch ondernemers en loonwerkers waarvoor we deze bodemverbeteraar allemaal kunnen gebruiken.

VICOE

VICOE verzamelt onder meer  maaisel, gft-afval, mest en snoeiafval en verwerkt het tot producten zoals compost, groen gas, stroom, grondstoffen voor bio-plastic of medicijnen. Burgers, industriële bedrijven, agrarisch ondernemers en tuinders maken hier weer gebruik van.

Inspiratieplatform Duurzame Gronduitgifte

‘Duurzame Gronduitgifte’ is een platform van negen Brabantse organisaties met informatie, inspirerende voorbeelden en nieuwe manieren om duurzame gronduitgifte te realiseren. Een agrarisch ondernemer die goed zorgt voor bodem, biodiversiteit, landschap en water maakt meer kans op pachtgrond(en) van deze organisaties.

Bodempaspoort

In het online ZLTO Bodempaspoort sla je gegevens over de bodemkwaliteit van een perceel op. Zo word je als ondernemer bewust van de kwaliteit en het gebruik van de bodem. En het zorgt ervoor dat je maatregelen neemt die de kwaliteit van de bodem ook in de toekomst behouden.

Schoon Water voor Brabant

Ons drinkwater komt uit grond- en oppervlaktewater. In oppervlaktewater leven ook allerlei planten en dieren. Het is dus belangrijk om het water schoon te houden. Dat is het doel van het programma ‘Schoon Water’.

Plantenkwekerij gebruikt minder kunstmest

Plantenkwekerij Kapteijns gebruikt zo min mogelijk kunstmest, want wormen en schimmels doen het werk. De plantenkwekerij zet de Brabantse landbouw internationaal op de kaart, en wint in februari 2019 de Agrofoodpluim.

BodemUp

BodemUp adviseert en begeleidt agrarisch ondernemers zodat ze beter produceren, de kwaliteit van bodem en water verbeteren en minder afhankelijk zijn van het waterschap. Hierbij kijkt de adviseur welke maatregelen het beste passen bij het perceel, de wijze van produceren en bij de doelstellingen van de agrarische ondernemers zelf.

Biologisch boerenbedrijf

Jan Overesch heeft een gemengd biologisch boerenbedrijf. De varkens eten voer van eigen land. De varkens bemesten het land met hun eigen uitwerpselen. Wat je noemt Kringlooplandbouw!

Brabant Bewust

Agrarisch ondernemers zoeken samen naar oplossingen die zorgen voor een betere kwaliteit van het water met behoud van opbrengsten en inkomen.

Zelf aan de slag

Een betere bodem voor Brabant komt er niet zomaar. Begin daarom bij jezelf. Misschien doe je al het een en ander om de bodemgesteldheid van je eigen grond te verbeteren.