Biologisch boerenbedrijf

Jan Overesch heeft een gemengd biologisch boerenbedrijf. De varkens eten voer van eigen land. De varkens bemesten het land met hun eigen uitwerpselen. Wat je noemt Kringlooplandbouw!

https://www.greenpeace.org/nl/natuur/13185/goede-voorbeelden-van-de-veehouderij-minder-en-beter/