Brabants Maaisel

Bokashi is een Japanse methode om maaisel om te zetten in een voedingsstof voor de bodem en het bodemleven. Waterschap De Dommel onderzoekt samen met agrarisch ondernemers en loonwerkers waarvoor we deze bodemverbeteraar allemaal kunnen gebruiken.

https://www.dommel.nl/algemeen-glm/agrariers/bokashi-van-maaisel-tot-bodemverbeteraar.html