Carbon valley

Organische stoffen van onder meer plantenwortels, gewasresten en mestsoorten zijn onmisbaar voor een vitale bodem en duurzame (bedrijfs)kringlopen. Van 2017 tot 2020 verhoogt een aantal Brabantse agrarisch ondernemers het percentage organisch stof in de bodem.

https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/projecten-overig/carbon-valley/