Duurzame teeltmethode voor snijmaïs

Peter Loeffen is een project gestart om een teeltmethode voor snijmaïs te ontwikkelen die beter is voor bodem, dieren en planten.

Snijmaïs is belangrijk als veevoer. Niet vreemd dus, dat zo’n 20 tot 25% van de landbouwgrond in Noordoost-Brabant wordt gebruikt voor de maïsteelt. Helaas is dit gewas niet goed voor de kwaliteit van de bodem en de natuur. Dit komt onder andere doordat er bij de verbouw veel nitraat in het grondwater terecht komt. En omdat er veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Minder nitraat. Minder onkruid

Bij de nieuwe manier van telen wordt een aantal stroken in grasland gefreest. Hierin wordt de maïs gezaaid. Na de maïsoogst blijft het gras gewoon staan, zodat de grond zich kan ontwikkelen tot een productieweiland.

De verwachting is dat door deze methode minder nitraat in het grondwater terechtkomt. Doordat er nu geen lege plekken zijn, zal er ook minder onkruid groeien. Hierdoor zijn er minder bestrijdingsmiddelen nodig.

Meer informatie