Grondig Boeren met Maïs

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten is goed bodembeheer belangrijk. Het project ‘Grondig Boeren met Maïs’ is opgezet voor een winstgevende maïsteelt zonder dat de omgeving hier last van heeft.

www.grondigboerenmetmais.nl