Kringloopdenken in Zundert

Op een gezonde bodem groeien gezonde gewassen, en die leiden tot een gezondere wereld. Dat stellen René Jochems en Hans Hofland van bodemadviesbureau GroeiBalans. In Zundert brengen zij deze stelling in de praktijk onder de naam VICOE.

In VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie) draait het allemaal om organische stoffen (inclusief winning, verwerking en toepassing). ‘En organische kringloop’, vertelt Jochems.
‘En die begint bij een een gezonde bodem. Bodems met veel organisch materiaal beschikken over een rijk bodemleven. En zo’n bodem levert gezondere planten op. Rijker aan voedingsstoffen en vitaler, waardoor minder gewasbescherming en kunstmest nodig is. Na de oogst en consumptie, blijft er organisch restafval over. Hiermee kan je weer de bodem voeden.’

Lokaal

In Zundert worden maaisel, mest, GFT en snoei-afval verzameld. En vervolgens lokaal verwerkt tot compost, groen gas, grondstoffen voor bioplastic en stroom. Hofland: ‘Deze producten zijn – voor zover mogelijk – lokaal gebruikt, door industrie, bedrijven, agrariërs, maar ook door omwonenden.’ Het mes snijdt aan 2 kanten. Want omdat het restmateriaal niet vervoerd hoeft te worden, is er minder luchtvervuiling.

Circulair denken

Jochems: ‘We streven ernaar om in Zundert, binnen 6 jaar, een gesloten circulair systeem te krijgen. Nu worden grondstoffen vaak 1 keer gebruikt. Maar we moeten meer circulair denken en beseffen dat organisch afval uit waardevolle grondstoffen bestaat.’
Bijvoorbeeld: in Zundert zijn veel boomkwekers. Met hun restafval in combinatie met organisch afval van inwoners, veehouders, tuinbouwers, het waterschap en natuurorganisaties kunnen we de bodem van zowel de boeren als de kwekers voeden.

Kringloop

Om een gesloten systeem te krijgen, moet iedereen, de lokale gemeenschap, meewerken. Gezamenlijk verzamelen, verwerken en gebruiken.
Vandaar dat we in deze eerste fase vooral bezig zijn om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.’ Inmiddels hebben ZLTO, Treeport (samenwerking van de lokale boomkwekers), de veehouderij, aardbeienkwekers, de gemeente en het waterschap allemaal hun steun uitgesproken. Of in het minste geval interesse getoond’, zegt Hofland. De provincie en de regio West-Brabant verenigd in het REAP hebben eerder (financieel) bijgedragen.

Voorbeeldfunctie

Er zijn natuurlijk ook wat beren op de weg. Afvalverwerkings- en energiebedrijven en bijvoorbeeld kunstmestproducenten zien hun inkomsten niet graag dalen. Verder werkt hier en daar ook de regelgeving niet helemaal mee.
Landelijk wordt het project met interesse gevolgd. Verder is de gemeente Dronten een eigen soortgelijk project gestart. En dat is goed, vinden Jochems en Hofland. Een goed voorbeeld, doet goed volgen.

 

Bronnen: BN/DE STEM, groeibalans.nl