Leve(n)de Bodem

Het project Leve(n)de Bodem versnelt vernieuwingen en past nieuwe technieken toe die leiden tot een betere bodemkwaliteit. Daarnaast geven deskundigen bodemadvies aan agrarisch ondernemers. Onderzoekers, agrarisch ondernemers en loonwerkers wisselen kennis uit.

www.levendebodem.eu