Actieplan aaltjesbeheersing

Door de grond intensief te gebruiken, blijven gewassen kwetsbaar voor aaltjes. Goed resultaat van het actieplan aaltjesbeheersing is dat je als agrarisch ondernemer beter leert om te gaan met aaltjes in je bouwplan. Daardoor zijn minder chemische middelen nodig om aaltjes te bestrijden. Ook kun je de opbrengsten beter handhaven en de kwaliteit van de producten waarborgen.

http://edepot.wur.nl/286284