Digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’

Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv/doe-mee-met-de-omslag-naar-kringlooplandbouw